Välkommen till förskoleklass, grundskola och grundsärskola!

två glada hoppande skolbarn

I Södertäljes finns 17 kommunala grundskolor. Samtliga skolor följer skollagen och grundskolans läroplan där det står vilket uppdrag skolan har och vilka mål och riktlinjer man ska arbeta efter. Grundskolan är en obligatorisk skolform med nio läsår. De allra flesta väljer att gå i förskoleklass när man är sex år – det är ett frivilligt år som förbereder barn inför grundskolan. 

Inom kommunens grundskolor finns variation i inriktning och arbetsmetoder. Här finns skolor som satsar extra på att elever ska kunna utveckla sina intressen inom musik, dans, drama, idrott eller teknik. De finns skolor som särskilt fokuserar på att stimulera elevernas språkutveckling, som även har engelskspråkig undervisning. Det finns skolor med utomhuspedagogik, som fokuserar särskilt mycket på elevinflytande, skolor som särskilt fokuserar på ett nära samarbete såväl inom skolan som med närsamhället och mycket mer. Vill du veta mer kontaktar du respektive skola. 

Vi arbetar målmedvetet för att förbättra våra resultat och för att höja kvaliteten i undervisningen. Arbetet är i full gång; nya idéer och arbetssätt prövas på flera skolor – tvålärarsystem, utvecklingslärare och förstelärare är några exempel. Effekt av detta intensiva arbete ser vi bland annat i de förbättrade resultat som grundskolan visat de senaste tre åren. 

Vi har ett starkt fokus att det ska bli riktigt bra för alla elever vilket innebär att vi kontinuerligt följer upp hur det går för eleverna, analyserar och vidtar åtgärder för förbättring. Ytterst syftar detta kvalitetsarbete till att:

  • alla elever ska känna sig trygga och ha arbetsro.
  • alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs 3
  • alla elever i grundskolan ska nå kunskapsmålen i alla ämnen.
  • alla elever i fritidshemmen ska ha en meningsfull och trygg verksamhet.

Som vårdnadshavare i Södertälje är du alltid välkommen med dina frågor och synpunkter på verksamheten. Vi önskar dig och ditt barn varmt välkomna till den kommunala grundskolan i Södertälje.

Sidan senast uppdaterad: den 11 maj 2015
Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05 

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång