Igelsta grundskola

GLOBAL | VERBAL | DIGITAL

I augusti 2014 öppnade en helt ny grundskola (F-9) precis vid Östertälje station som fullt utbyggd har plats för 600 elever.

Skolan inryms i den mycket fina byggnad som tidigare var Igelstavikens gymnasium, och som byggts om för att bli en modern grundskola.

 igelsta

I skolan möter du nya, fräscha lokaler! På skolgården finns pedagogiskt roliga miljöer och lekredskap, med en fantastisk amfiteater där vi kan samlas vid olika högtider!

Du och barnen möter engagerade lärare som sökt sig till just den här skolan och som lever upp till de höga förväntningar skolledningen har.

Skolan har ett tydligt ledarskap där kunskap och lärlust alltid är i centrum.

Eleverna på Igelsta grundskola har en varierad undervisning där deras intressen, erfarenheter och kunskaper är utgångspunkten. Lärarna samarbetar  för att på bästa sätt stödja elevernas lärande, och alla på skolan arbetar hårt och målmedvetet för att ge varje elev precis vad hen behöver för att lära och utvecklas!

Klassrummen på Igelsta grundskola är utrustade för att vara inbjudande och kreativa lärmiljöer. Projektrum, slöjd- bild och musiksalar och ett fantastiskt bibliotek lockar till nyfikenhet, lärlust och kreativitet.

Digitala verktyg används på ett sätt som stödjer elevernas lärande, och elevgrupperna är flexibla och varieras efter behov.

Vill du börja på Igelsta grundskola?


Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Elever boende i Viksängen, Östertälje, Glasberga, Hall/Håga är basplacerade på Igelsta grundskola och är därmed garanterade en plats på skolan. Närmare information om placeringsregler och blankett för ansökan hittar du här.


Sidan senast uppdaterad: den 20 januari 2016
Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05 

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång