Vatten - en livsnödvändighet

Vatten är en livsnödvändighet som vi i Sverige normalt har gott om. Behovet är åtminstone 10 liter per person och dygn för ett normalhushåll om man bara ser till mat och dryck.

Externa länkar i nytt fönster

I normala fall förbrukar ett normalhushåll ca 200 liter vatten per person och dygn.

Södertälje kommun försörjs med infiltrerat grundvatten. Det är vatten som hämtas från Mälaren och som pumpas upp på Malmsjöåsen för att sedan filtreras genom åsen och blandas med det naturliga grundvattnet. Det är av god dricksvattenkvalitet direkt från pumparna, men förs till vattenverket i Djupdal för slutbehandling. I Djupdal görs de kvalitetskontroller som behövs innan vattnet går ut till konsumenterna.

Dricksvatten är ett livsmedel och skall behandlas som sådant. Därför gäller livsmedelslagen och Livsmedelsverkets anvisningar. Dricksvattenförsörjningen skyddas genom olika åtgärder. Vid känsliga områden har beslutats om vattenskyddsområde. Då gäller särskilda regler för fordon, tillåten verksamhet etc. För att klara elavbrott har såväl fasta som mobila reservelverk skaffats. Enligt fastställda rutiner tas regelbundna prover för att kontrollera vattnets kvalitet.

Problem med vatten kan uppstå av olika skäl. Vid ett tekniskt fel eller skada på till exempel rörnätet, stängs all vattentillgång i ledningsnätet i ett större eller mindre område. Vid förorening finns vattnet kvar i systemet och kan kanske användas med vissa restriktioner.

Vid onormal smak eller lukt ska du avstå från att använda vattnet. Lyssna på radio P4 Stockholm för mer information. Du kan också kontakta Samhällsbyggnadskontoret för mer information. Ring inte 112, onödiga samtal dit kan riskera någons liv.
Vid avbrott eller otjänligt vatten kommer information om var färskvatten kan hämtas eller om vatten kan användas trots ev lukt eller smakpåverkan och eventuella anvisningar för användning.

Sidan senast uppdaterad: den 28 september 2015
Kontakter för denna sida
Mats Hansson
Säkerhetssamordnare

Adress
Campusgatan 26
151 89 Södertälje

Telefon
08-523 025 86

E-post

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05 

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång