Hos oss har alla två jobb!

Vid Södertälje kommun är alla delaktiga i att förbättra verksamheten för att nå högre kvalitet och skapa mer och mer värde. Vi ser det som att alla har två jobb. Detta är en del i vårt leanarbete, Växthuset. Här berättar några medarbetare om sina uppdrag.

Läs mer om lean och Växthuset här.

Vill du jobba hos oss? Här hittar du våra lediga tjänster.

Görel Hällqvist, exploateringsingenjör
– Vi har stor efterfrågan på bostäder i Södertälje och vårt lean-
projekt hjälper oss att kunna arbeta snabbt, effektivt och 
kvalitetssäkrat.

Helene Johansson, förskollärare, Annexets förskola
– Om något av barnen har det jobbigt, kan vi snabbare upptäcka det och  göra något. Det är bara ett av många goda resultat av vårt 
förbättringsarbete.

Malin Torstendahl, gruppchef inom hälso- och sjukvårdsenheten
– Vi gör klart ett utvecklingsprojekt under 2011 och sedan ska det bli  ett fortlöpande kvalitetsarbete på varje enhet.

Petri Korjonen, utvecklingsstrateg
– I vår nya verksamhet ”Fler i arbete” med start 2011 ska vi 
tillsammans med flera aktörer hjälpa personer med försörjningsstöd att  fortast möjligt komma i egen försörjning.

Sargon Ablahad, bygglovsarkitekt
– Tack vare lean-projektet kan vi minimera slöseriet, bli effektivare  och ge snabba och klara besked till sökande.

Viktor Muñoz, livsmedelsinspektör
– Det är spännande att jobba i Södertälje, med så många olika 
kulturer. Genom vårt utvecklingsarbete har vi också kunnat 
fördubbla antalet besök i verksamheterna.

Sidan senast uppdaterad: den 9 december 2010
Kontakter för denna sida
Johan Lefverström
Personaldirektör

Adress

Telefon
08-523 039 11

E-post

Länk till Växthuset, Lean

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (vxl)

Fax
08-523 046 05

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2014 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång