Bakgrund

- Det nya huset erbjuder en härlig mix av kommunal service och kultur och blir också en spännande mötesplats. Sett ur ett demokratiskt perspektiv är det helt rätt. Byggnadens öppenhet kommer att ge södertäljeborna en bättre inblick i stadshusets verksamheter, de får ett ställe att vända sig till samtidigt som husets öppettider gör att fler kan ta del av allt det som erbjuds säger Anders Lago, ordförande i kommunstyrelsen (s).

Varför ett nytt stadshus?

Den 29 augusti 2005 fastställde kommunfullmäktige programmet för stadshuset och gav Telge Fastigheter i uppdrag att påbörja projekteringen.
Enigheten var stor i kommunfullmäktige, vilket kanske inte är så konstigt. Den kommunala förvaltningen är i dag utspridd på sju olika adresser. De flesta lokalerna är i stort behov av renovering och direkt olämpliga för den verksamhet som bedrivs där. En satsning på dessa befintliga lokaler skulle innebära att man bygger fast sig i en dålig lösning – för både kommunanställda och medborgare – en lång tid framöver. Ett nytt stadshus gör det möjligt att tänka nytt och att skapa något mer framtidsinriktat.

Ett nytt stadshus innebär att kommunförvaltningens lokalyta minskas rejält, från dagens 16000 kvadratmeter till cirka 10000. Samlokaliseringen möjliggör också samordningsvinster då funktioner med närbesläktade och likartade arbetsuppgifter från sju olika adresser i kommunen samlas under ett och samma tak. Det som görs olika idag kan göras på ett mer enhetligt och systematiskt sätt när organisationen sitter samlad.

Pris: 370 miljoner

Fastighetsköp: 57 Mkr
Byggkostnad: ca 295 Mkr
Inventarier och möbler: 14 Mkr
Konstnärlig utsmyckning: ca 3 Mkr
Totalt: ca 370 Mkr

 

Stadshuset beräknas kosta 370 miljoner kronor inklusive inventarier. Det är mycket pengar, men summan ska jämföras med vad det kostar att vara kvar i de befintliga byggnaderna.

Dagens lösning kostar 14,2 miljoner per år och ett nytt stadshus 9,2 miljoner per år. Den årliga kostnaden för ett nytt stadshus blir 5 miljoner kronor lägre än dagens lokallösning.

Nuvarande stadshus och ett par andra av de fastigheter som kommunen idag nyttjar är i stort behov av renoveringar som, om de genomförs, årligen skulle kosta kommunen 20,8 miljoner kronor.

Från idé till beslut

Fyra olika alternativ till nytt stadshus har utretts. Nybyggnad av kvarteret Spinnrocken, kvarteret Mörten, kvarteret Solen eller om- och tillbyggnad av Telge Forum. Kvarteret Pilen med Telge Forum (gamla Folkets hus), bedömdes vara det mest ekonomiskt fördelaktiga.


Målbild


Målbilden har följt med som en röd tråd under hela projekttiden. En viktig del i målbilden för stadshuset har varit att skapa ett medborgarhus som inbjuder till besök, erbjuder god kommunal service där tillgängligheten är i fokus.
Stadshusets målbild

 

2004

Under hösten och den påföljande våren utarbetades programmet för det nya stadshuset.
Kommunstyrelsen tillsatte en politisk styrgrupp med representanter från samtliga partier i kommunstyrelsen. Stor kraft lades ner på att få in synpunkter på stadshusprojektet från medarbetare, medborgare och andra intressenter. Det har bland annat hållits möten med medborgargrupper, föreningar och ungdomsråd; även medarbetarna har varit med i processen ända sedan framtagningen av det första programmet för stadshuset.


 

2005

Den 4 mars tillkännagavs att BSK Arkitekter vann tävlingen om att få gestalta Södertäljes nya stadshus. Under mars och april arbetade BSK Arkitekter med att ta fram förslagshandlingar, det vill säga ritningar över våningsplanen och sambanden mellan olika ytor i huset. Successivt under våren kompletterades programmet och förslagshandlingarna och i augusti godkändes programhandlingen av kommunfullmäktige.


 

2006

Sedan beslutet i kommunfullmäktige har Telge Fastigheter arbetat med att ta fram systemhandlingar tillsammans med ett 20-tal projektörer. Systemhandlingarna är en redovisning av bland annat valda tekniska systemlösningar, ytor och funktioner samt gestaltning av huset. Systemhandlingarna består av ett 20-tal olika beskrivningar och nästan hundra ritningar.

2007/2008

Under denna period var projektet i en intensiv genomförandefas. I nyhetsbreven som gick ut under åren finner du information om stadshusarbetet – stort som smått.
Till stadshusets nyhetsbrev


Sidan senast uppdaterad: den 14 oktober 2008
Kontakter för denna sida
Petra Karlsson Ekström
Projektledare

Adress

Telefon
08-523 015 32

E-post

Öppettider Stadshusets reception

Måndag kl 8.00-19.00, kl 17.00-19.00 drop-in för bygglovsfrågor
Tisdag-torsdag  8.00-17.00
Fredag 8.00-15.00

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05 

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång