Fritidsgårdar och mötesplatser

Ung fritid driver flera mötesplatser, som alla riktar sig till ungdomar i åldern 13-18 år. Verksamheten utgår ifrån de ungas initativrikedom, kunskap och kreativitet. 

Alla mötesplatser som drivs av Ung fritid har ett gemensamt basutbud med aktiviteter som t.ex. läxläsning, idrottsverksamhet och café. Ung fritid ska också samverka med sin omgivning och hålla i ett par större evenemang per år. Ung fritid erbjuder roliga utmaningar och upplevelser som gör unga bättre rustade för vuxenlivet.

Ung fritids mötesplatser

  • Fornbacka fritidsgård
  • Fritidsgården Tajen (i Brunnsäng)
  • Geneta fritidsgård
  • Hölö fritidsgård
  • Järna fritidsgård
  • Rösberga fritidsgård
  • Västergårds fritidsgård

Övriga mötesplatser

  • Mötesplats Täljehallen (drivs av SBBK Södertälje Basketbolls klubb på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden)
  • Hovsjö fritidsgård (drivs av Tälje Hovsjö på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden)
  • Pershagens fritidsgård (drivs av Pershagenskolan på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden)

 

Sidan senast uppdaterad: den 13 november 2013
Kontakter för denna sida
Staffan Jonsson
Kultur- och fritidschef

Adress
Campusgatan 26

Telefon
08-523 064 64

E-post

Politiskt ansvarig
Kultur- och fritidsnämnden

 

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05 

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång