Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder barn och ungdomar undervisning i musik, bildkonst, dans, drama, digitala medier och teater.

Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder kurser till barn och ungdomar, 3–20 år, i de olika konstformerna musik, bild, dans, teater och digitala medier samt möjligheten att medverka i ensembler, orkestrar, körer och kulturprojekt. Undervisningen är helt frivillig och sker på eftermiddags- och kvällstid. Lokaler delas med Wendela Hebbegymnasiet i Västergård.

Kulturskolan driver även Café Nova i Luna kulturhus, där finns kafé, ungdomsscen och verksamhetslokaler.

Sidan senast uppdaterad: den 22 september 2014
Kontakter för denna sida
Fredrik Österling
Enhetschef

Adress
Västergatan 4

Telefon
08-523 015 39

E-post

Kulturskolan Södertälje
Expedition

Adress
Västergatan 4
151 89 Södertälje

Telefon
08-523 015 38

E-post

Södertälje stadsscen

Adress
Campusgatan 26

Telefon
08-523 025 73

E-post

Politiskt ansvarig
Kultur- och fritidsnämnden

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05 

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång