Luna kulturhus

Luna kulturhus omfattar bibliotek, utställnings- och programverksamhet och Nova.

Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket i Luna kulturhus är ett av landets mest välbesökta bibliotek med i genomsnitt 2 300 besök varje dag. Här kan du välja bland 230 000 medier, det vill säga böcker, e-böcker, cd-skivor, ljudböcker, språkkurser, talböcker och DVD-filmer. Här finns 64 dagstidningar och 262 tidskrifter. Vi erbjuder även många tjänster som du kan utnyttja hemifrån via din dator, t.ex. kan du låna e-böcker och e-musik, låna om och reservera böcker.

Biblioteket har en omfattande verksamhet för barn och ungdomar, taltidning och inläsningstjänst för synskadade, Boken-kommer-verksamhet för äldre och funktionshindrade. Dessutom finns fyra filialer/kommundelsbibliotek: i Enhörna, Hölö, Järna och Mölnbo.

Utställningsavdelningen

Konsthallens utställningar ska i första hand visa den moderna, samtida konsten nationellt och lokalt och spegla det samhälle vi lever i. Ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv ska genomsyra verksamheten. Dessutom ingår vården av kommunens konstsamling, konstinköp och handläggning av frågor om offentlig konst i kommunen enligt den så kallade en-procentsregeln.

Till konsthallen är också ett konstpedagogiskt program som omfattar visningar, workshops och utställningar för barn och unga inom förskola och skola knuten.

Nova

Nova är en mötesplats för ungdomar mellan 15 och 25 år. Nova erbjuder en hel del spännande program och workshops, samt hjälper dig att genomföra dina drömprojekt. Här erbjuds också kreativa och skapande verksamhet.

I Luna kulturhus finns även Café Blå och Luna biljettcentrum.

Antalet anställda är 61 personer. 

Sidan senast uppdaterad: den 7 november 2011
Kontakter för denna sida
Anders Lerner
Chef för Luna kulturhus

Adress

Telefon
08-523 068 32

E-post

Luna kulturhus

Adress
Luna kulturhus, Lunagallerian 4
151 83 Södertälje

Telefon
08-523 020 80

E-post

Politiskt ansvarig
Kultur- och fritidsnämnden

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05 

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång