Kommunekolog

Kommunekologen handlägger kommunens naturvårdsärenden och andra ärenden av ekologisk karaktär.

Externa länkar i nytt fönster

Exempel på ärenden som kommunekologen handlägger är olika typer av inventeringar och kartläggningar av natur i kommunen, besvarande av remisser, inrättande av naturreservat samt deltagande i kommunens översiktsplanearbete. Kommunekologen är även Södertälje kommuns kontaktperson i Föreningen Sveriges Ekokommuner. Kommunekologen ingår också i en arbetsgrupp som kallar sig Södertörnsekologerna.

Sidan senast uppdaterad: den 1 april 2014
Kontakter för denna sida
Miljökontoret

Adress
Campusgatan 26
Miljökontoret, 151 89 Södertälje

Telefon
08-523 010 00

E-post

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05 

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång