Ur arkiven - Nykvarns järnvägsstation

Fotografi ifrån Nykvarns järnvägsstation
Fotografiet ingår i Taxinge-Näsby gårds arkiv, arkivbildare 397, som förvaras på Södertälje stadsarkiv. Fotografiet är ursprungligen en glasplåt och ingår i en serie om Nykvarn och Turinge.

Taxinge-Näsby gårdsarkiv består av ca. 30 hyllmeter handlingar ifrån mitten av 1800-talet och fram till 1924. I arkivet ingår bland annat: stamrullor, dagsverksjournaler, mjölkningsrullor och kartor

Arkivet efter Taxinge-Näsby gårdsarkiv leverades till Södertälje stadsarkiv på 1980-talet då Nykvarn ingick i Södertälje kommun.

Fotograf och år är okända. Kontakta oss på Södertälje stadsarkiv om det finns upphovsrättsliga krav eller om du kan berätta något om bilden: 08-5230 2304 alt. mejla till jessica.andersson@sodertalje.se

Sidan senast uppdaterad: den 29 maj 2012
Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05 

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång