Snabbstatistik kring Södertälje kommun

Här kan du hitta litet snabbstatistik om befolkningen med mera i Södertälje kommun.

Externa länkar i nytt fönster
Statistik per den 31 december 2015
Befolkning 93 202
Andel av befolkningen med utländsk bakgrund* 51 %
Medelålder 39 år
Medianålder (2013) 38,9 år
Befolkningstäthet 178,1 inv./kvkm
   
Bostäder (2015) 40 281
Varav i flerbostadshus 26 437
Varav i småhus 12 420
Varav i övriga hus 717
Varav i specialbostäder (äldreboende, studentbostad) 707
   
Arbetsmarknad (2014)  
Förvärvsfrekvens 20-64 år (i %) 71,5
Inpendling 20 661
Utpendling 14 590
Nettopendling 6 071
   
Hushåll (2015)  
Antal hushåll 37 648
Antal personer per hushåll (riket inom parantes) 2,40 (2,22)


* Definieras som personer som antingen är födda utomlands eller inrikesfödda personer vars båda föräldrar är födda utomlands.

Källa: SCB (där inget annat anges)

För utförligare statistik hänvisas till detaljerad statistik eller områdesfakta.

Sidan senast uppdaterad: den 29 juni 2016
Kontakter för denna sida
Magnus Lundin
Statistiker

Adress

Telefon
08-523 030 92

E-post

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05 

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång