Kommunstyrelsens föredragningslistor och protokoll 2016

Här hittar du kommunstyrelsens föredragningslistor och protokoll för 2016. Föredragningslistan publiceras ca en vecka innan sammanträdet och protokollet ca 2 veckor efter. 

Tidigare års kallelser och protokoll hittar du i menyn till vänster.

Kontakter för denna sida
Ola Schön
Kanslichef

Adress

Telefon
08-523 019 29

E-post

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05 

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång