Äldreomsorgsnämnden

Äldreomsorgsnämnden jobbar med att hjälpa personer över 65 år med åldersrelaterade behov.

Äldreomsorgsnämnden ansvarar bland annat för att:

  • leda den kommunala hälso- och sjukvården
  • erbjuda särskilda boendeformer genom in- och uthyrning av anläggningar och bostäder
  • sköta kommunens uppgifter för bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst och riksfärdtjänst

Äldreomsorgsnämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda, elva ledamöter och elva ersättare som sammanträder cirka en gång i månaden.

Social- och omsorgskontoret med chef och personal är den förvaltning som lyder under och driver äldreomsorgsnämndens verksamhet med undantag för kommundelarna Järna, Hölö-Mörkö, Enhörna och Vårdinge.

Kerstin Pettersson (V)
Ordförande äldreomsorgsnämnden
Telefon
08-523 030 72
E-post

Sidan senast uppdaterad: den 6 april 2016
Kontakter för denna sida
Yessica Garcia Manzano
Nämndsekreterare

Adress

Telefon
08-523 018 95

E-post

Ansvarig verksamhet

 

Social- och omsorgskontoret

 

Kommande sammanträden 2016 tisdagar kl.14.00

26 april

31 maj

16 juni

30 augusti

4 oktober . kl 16.00*

25 oktober

14 december

 

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05 

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång