Äldreomsorgsnämnden

Äldreomsorgsnämnden jobbar med att hjälpa personer över 65 år med åldersrelaterade behov.

Äldreomsorgsnämnden ansvarar bland annat för att:

  • leda den kommunala hälso- och sjukvården
  • erbjuda särskilda boendeformer genom in- och uthyrning av anläggningar och bostäder
  • sköta kommunens uppgifter för bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst och riksfärdtjänst

Äldreomsorgsnämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda, elva ledamöter och elva ersättare som sammanträder cirka en gång i månaden.

Social- och omsorgskontoret med chef och personal är den förvaltning som lyder under och driver äldreomsorgsnämndens verksamhet med undantag för kommundelarna Järna, Hölö-Mörkö, Enhörna och Vårdinge.

Kerstin Pettersson (V)
Ordförande äldreomsorgsnämnden
Telefon
08-523 030 72
E-post

Sidan senast uppdaterad: den 8 september 2015
Kontakter för denna sida
Axel Christensson
Nämndsekreterare

Adress

Telefon
08-523 020 50

E-post

Ansvarig verksamhet

 

Social- och omsorgskontoret

 

Kommande sammanträden 2015 

 

tisdagar kl 14.00 

 

 

29 september

27 oktoberkl 17.00

8 december

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång