Avgifter för livsmedelskontroll

Avgiften baseras på den tid som krävs för kontrollen. Livsmedelsföretagare som tidigt själv upptäcker och åtgärdar brister i verksamheten gynnas.

Årliga avgift

Livsmedelsföretag betalar en årlig avgift, som ska täcka miljökontorets kostnader för kontrollen. I Södertälje kommun tillämpas Livsmedelsverkets modell för riskklassificering och beräkning av kontrolltid/avgift för livsmedelsföretag.

Ett livsmedelsföretag som registreras år 2016 betalar 1 518 kr i anmälningsavgift, vilket motsvarar 1 ½ timmes handläggningstid. Livsmedelsföretagaren får också en årlig kontrollavgift som ska betalas från och med det kalenderår som verksamheten registreras.

Faktorer som påverkar kontrolltiden/avgiften

  • Typ av verksamhet. Hantering av rått kött, rå kyckling och så vidare ger högre risk och avgift än exempelvis försäljning av frukt och godis.
  • Verksamhetens omfattning. Ett stort antal anställda eller serverade portioner ger högre risk och avgift än en liten verksamhet.
  • Känsliga konsumentgrupper. Verksamheter som serverar barn under fem år eller sjuka och immunsvaga får högre avgift.
  • Utformning av märkning. Egna etiketter eller tryck?  Färdiga etiketter från huvudkontor? Egna matsedlar/menyer? Verksamheten kan få betala kontrolltidstillägg för detta.
  • Avvikelser vid kontroller. Om livsmedelsföretaget inte klarar en kontroll utan avvikelser kan det innebära en ökning av kontrolltiden och tvärtom om inga avvikelser noteras. En ny bedömning av erfarenhet görs varje årsskifte.

Läs mer om hur kontrolltiden beräknas i dokumentet "Information om riskklassning fr. o.m. 2012.  

Extra avgift utöver årlig avgift

I vissa fall kan ett kontrollbesök leda till extra avgifter. Läs mer om vad som gäller i dokumentet "Information om extra avgifter".

 

Sidan senast uppdaterad: den 13 januari 2016
Kontakter för denna sida
Livsmedelskontrollen

Adress

Telefon
08-523 010 00

E-post

Politiskt ansvarig

Miljönämnden

 

Ansvarigt kontor

Miljökontoret

 

E-post

miljokontoret@sodertalje.se

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05 

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång