Du saknar flash eller har fel version

Avgifter för livsmedelskontroll

Från den 29 november 2013 gäller en ny vägledning om avgifter för livsmedelskontrollen. Avgiften baseras på den tid som krävs för kontrollen. Livsmedelsföretagare som tidigt själv upptäcker och åtgärdar brister i verksamheten gynnas.

Snart skickas den årliga kontrollavgiften ut till livsmedelsföretagare.

Läs mer om vad som gäller i dokumentet "Information om årlig avgift".

Riskklassificering avgör din årliga avgift

I Södertälje kommun tillämpas Livsmedelsverkets modell för riskklassificering av livsmedelsanläggningar. Läs mer om riskklassificeringen i dokument "Vägledning om riskklassificering och kontrolltid". Avgifterna ska täcka miljökontorets kostnader för livsmedelskontrollen. Varje livsmedelsföretag betalar en årlig avgift.

Ett livsmedelsföretag som registreras år 2015 betalar 1 473 kr i anmälningsavgift, vilket motsvarar 1 ½ timmes handläggningstid. Livsmedelsföretagaren får också en årlig kontrollavgift som ska betalas från och med det kalenderår som verksamheten registreras.

Faktorer som påverkar kontrolltiden/avgiften

  • Typ av verksamhet? Hantering av rått kött, rå kyckling och så vidare ger högre risk och avgift än exempelvis försäljning av frukt och godis.
  • Verksamhetens omfattning? Ett stort antal anställda eller serverade portioner ger högre risk och avgift än en liten verksamhet.
  • Känsliga konsumentgrupper? Verksamheter som serverar barn under fem år eller sjuka och immunsvaga får högre avgift.
  • Utformas märkning (egna etiketter eller tryck)?  Färdiga etiketter från huvudkontor etc.? Egna matsedlar/menyer? Verksamheten betalar ev. kontrolltidstillägg för detta.
  • Om livsmedelsföretaget inte klarar en kontroll utan avvikelser kan det innebära en ökning av kontrolltiden och tvärtom om inga avvikelser noteras. Ny bedömning av sk. erfarenhet görs varje årsskifte.

Läs mer om hur kontrolltiden beräknas i  dokumentet "Information om riskklassning fr. o.m. 2012.  

Extra avgift utöver årlig avgift

I vissa fall kan ett kontrollbesök leda till extra avgifter. Läs mer om vad som gäller i dokumentet "Information om extra avgifter".

 

Sidan senast uppdaterad: den 11 mars 2015
Kontakter för denna sida
Livsmedelskontrollen

Adress

Telefon
08-523 010 00

E-post

Politiskt ansvarig

Miljönämnden

 

Ansvarigt kontor

Miljökontoret

 

E-post

miljokontoret@sodertalje.se

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (vxl)

Fax
08-523 046 05

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång