Du saknar flash eller har fel version

Dricksvatten egenkontroll och provtagning

För dricksvatten som inte är kommunalt och används i en livsmedelsanläggning gäller speciella kvalitetsregler för vattnet, de så kallade dricksvattenföreskrifterna. Det ska finnas egenkontroll och provtagningsplan som säkerställer vattnets kvalitet.

När gäller dricksvattenföreskrifterna?

Vid följande omständigheter gäller dricksvattenföreskrifterna:

  • Vattnet tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet t ex livsmedelsanläggningar eller
  • Fler än 50 personer försörjs med dricksvatten eller
  • Mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn produceras

Om någon av ovanstående kriterier uppfylls så behöver du  anmäla för registrering.

Egenkontroll och provtagningsplan

Om du inte har kommunalt vatten måste du eller huvudmannen för dricksvattnet se till att kraven för dricksvattenföreskrifterna uppfylls. Ett system för egenkontroll ska upprättas. Ett förslag till provtagningsplan ska inlämnas och fastställas av miljönämnden. 

I Livsmedelsverkets vägledning till dricksvattenföreskrifterna finns mycket information för dig som ska upprätta egenkontrollprogram och provtagningsplan.   

Provtagning, provflaskor och provinlämning

Du som har verksamhet med egen dricksvattenbrunn och vill analysera vattnet ska gå in på bl a Alcontrols eller Eurofins hemsida. Där beställer du provflaskor och hittar annan information.

Efter beställning skickas flaskor, provtagningsanvisning och kylväska för transport av provet till laboratoriet. Du kan sedan välja var du vill lämna in dina provet/proverna , se respektive hemsida. Observera att du inte längre kan hämta några vattenflaskor från stadshuset.  Proverna bedöms enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.   

Sidan senast uppdaterad: den 1 juni 2015
Kontakter för denna sida
Livsmedelskontrollen

Adress

Telefon
08-523 010 00

E-post

Politiskt ansvarig

Miljönämnden

 

Ansvarigt kontor

Miljökontoret

 

E-post

miljokontoret@sodertalje.se

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång