Kvinnofrid i Södertälje

Kvinnofrid är en del av AVC (Anti Våld Center) i Södertälje.

Kvinnofrid erbjuder råd och stöd till kvinnor i Södertälje, Nykvarn och Salem.

Externa länkar i nytt fönster

Kvinnofrid vänder sig till alla kvinnor som har blivit utsatta för hot eller våld i nära relation. Det kan handla om att Du har blivit förnedrad, kränkt eller slagen.

  • Har du känt dig rädd för din partner?
  • Måste du redogöra för allt du gör?
  • Känner du dig isolerad?
  • Styrs ditt liv och dina behov av din partner?

 

  • Stöd/krissamtal
  • Rådgivning
  • Kvinnogrupp
  • Juridisk rådgivning
  • Stöd i kontakt med myndigheter
  • Samordning, information och utbildning.

Södertälje kommun arbetar för kvinnofrid enligt ett handlingsprogram som innebär en helhetssyn på problemet mäns våld mot kvinnor och barn.

FriZon

FriZon erbjuder krisbearbetning för barn som bevittnat våld. Det finns också stöd för barn till missbrukare och barn till psykiskt sjuka föräldrar. 

BIFF

Syftet med BIFF är att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. BIFF erbjuder utbildning med barnen i fokus för mammor respektive pappor som befinner sig i familjerättsliga konflikter.

Samverkansgrupp

Samverkansgruppen arbetar för samverkan mellan olika myndigheter. I gruppen ingår representanter för åklagare, polis, sjukhus, primärvård, socialtjänst och kvinnojour/brottsofferjour.        

Sidan senast uppdaterad: den 17 maj 2016
Kontakter för denna sida
Kvinnofrid

Adress
Gästgivargatan 5, 6 tr

Telefon

E-post

Jessica Lindström
Gruppchef

Telefon
08-523 023 14

 

Anna Salomonsson
Kurator

Telefon
08-523 017 25

 

Helen Lidbom-Grossby
Kurator

Telefon
08-523 017 23

 

Maria Hägglund
Kurator

Telefon
08-523 033 36

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05 

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång