Bidragsnorm

Försörjningsstöd ska garantera en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Försörjningsstödet är uppdelat i två delar: Riksnormen och andra skäliga kostnader.

Regeringen fastställer årligen en så kallad riksnorm. Nivån grundas på officiella prisundersökningar. Riksnormen ska täcka kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift

Här kan du se beloppen i Riksnormen för 2016.

Du har dessutom rätt till andra skäliga kostnader, förutsatt att de är rimliga. I Södertäljes kommunala riktlinjer framgår vilka kostnader som kan accepteras. Riktlinjerna bygger på vad en låginkomsttagare normalt har råd att kosta på sig.

Andra skäliga kostnader är:

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • avgift till fackförening eller A-kassa

Du har även rätt till bistånd till vissa andra kostnader som t ex:

 • flyttkostnader
 • hemutrustning
 • läkarvård/medicin
 • tandvård
 • glasögon
 • lokalresor
 • spädbarnsutrustning
 • umgängesresor

 

 

 

 

Sidan senast uppdaterad: den 11 januari 2016
Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05 

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång