Du saknar flash eller har fel version

Hjälp oss att bli bättre

Vi på Försörjningsstöd vill göra ett bra arbete. Vi tycker därför att det är värdefullt att få ta del av dina synpunkter och eventuella klagomål - det ger oss en chans att bli bättre.

Ring, skriv eller skicka e-post till gruppcheferna på respektive enhet.

Kontaktuppgifter för gruppchefer på Mottagning och utredning

Kontaktuppgifter för gruppchefer på Ekonomiskt bistånd

Vi följer upp alla synpunkter så snart som möjligt.
Vill du veta hur vi följt upp just dina synpunkter, måste du uppge namn och adress/telefonnummer.

Du kan också lämna dina synpunkter anonymt, men då kan du givetvis inte få någon återkoppling.

Om du har synpunkter på ett beslut vi tagit, ska du inte göra så här utan överklaga beslutet. Hur du gör kan du läsa mer om på sidan "Om du inte är nöjd med beslutet".

 

Sidan senast uppdaterad: den 10 oktober 2014
Kontakter för denna sida
Försörjningsstöd
Nygatan 23 B

Adress

Telefon
08-523 038 10

E-post

 

Postadress
Södertälje kommun
Försörjningsstöd
151 89 Södertälje

 

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (vxl)

Fax
08-523 046 05

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång