Registrering och sekretess

Alla som får försörjningsstöd registreras i socialregistret.

Där finns uppgifter om bl a ditt personnummer, civilstånd, ev. familjemedlemmars personnummer, dina/era utgifter och inkomster samt hur mycket försörjningsstöd du fått.
Din handläggare gör också anteckningar i din personakt under den tid du får försörjningsstöd. Anteckningarna rör de besök du gör hos din handläggare, planering samt kontakter med andra myndigheter. Du har rätt att läsa dessa anteckningar. Däremot skyddas alla uppgifter av
sekretess gentemot andra.
Fem år efter sista notering i din akt förstörs uppgifterna.

All personal hos oss omfattas av tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får lämna ut uppgifter om dig till andra utan ditt samtycke.

Sidan senast uppdaterad: den 3 juni 2015
Kontakter för denna sida
Försörjningsstöd
Nygatan 23 B

Adress

Telefon
08-523 038 10

E-post

Postadress
Södertälje kommun
Försörjningsstöd
151 89 SödertäljeÖppettider

Mån-Tor: 09.00-16.30

         Fre: 09.00-15.00 

 

  

 

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05 

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång