Studerande

Normalt anses föräldrar vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till de fyllt 18 år eller till de avslutat gymnasieskolan.

Relaterade länkar
Externa länkar i nytt fönster

Som studerande förväntas du klara din försörjning genom studielån från CSN under terminerna.

Om du som studerande inte lyckas ordna din försörjning mellan två terminer genom t ex feriearbete, kan du kontakta oss. Det som gäller då är följande:

  • Börja söka arbete i god tid (februari)inför sommarlovet. Vi förväntar oss att du söker alla arbeten du är kvalificerad för och som finns inom rimligt pendlingsavstånd. Du ska söka arbeten under tiden du får försörjningsstöd.
  • Skriv ner dom arbeten du söker, så du kan redovisa det för oss.
  • Tänk på att anmäla dig till Arbetsförmedlingen första dagen av sommarlovet.
  • Du kan bara få försörjningsstöd om du saknar medel till din försörjning och inte har besparingar, fonder, aktier eller andra realiserbara tillgångar som kan användas först.
  • Du måste vistas i kommunen under sommarlovet för att kunna få bistånd i Södertälje.
  • Om du är gift/sambo ska ni lämna en gemensam ansökan om försörjningsstöd.

Om du trots aktivt arbetssökande inte lyckats få arbete under sommarlovet kommer du att anvisas en praktikplats/sysselsättning inom kommunal verksamhet.

 

 

Sidan senast uppdaterad: den 25 april 2016
Kontakter för denna sida
Mottagning och utredning
Nygatan 23 B

Adress

Telefon
08-523 03810

E-post

Izla Malkey Racho
Gruppchef

Adress

Telefon
08-5230 1354

E-post

Cecilia Yevno
Gruppchef

Adress

Telefon
08-523 01720

E-post

Linda Jensen
Gruppchef

Adress

Telefon
08-523 03460

E-post

Telefontider för nybesök

Kl 9:00-11:00
Måndag-fredag

 

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (Kontaktcenter)

Fax
08-523 046 05 

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
kontaktcenter@sodertalje.se

Remisser, beslut och meddelande/info till Södertälje kommun skickas till: sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2015 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång