Tavestaskolan Eneskolan Ådalskolan

Kontakta oss

Mail och telefonlista

 

 

 

 

Välkommen till Järna grundskolas hemsida.
Järna grundskola består av de tre skolorna 

Ådalskolan, Eneskolan och Tavestaskolan.

Vi har en gemensam hemsida med information som gäller alla tre skolorna.
Varje skola har en flik med egen information.

 

Några av våra åttor ska vara med i skolverkets undersökning ICCS och
några fyror i PIRLS. 

Berörda elever och deras vårdnadshavare kommer att informeras.