Fritids År 3 Forntiden  Musik i år 2

Kontakta oss

Soldalaskolans expedition

08-523 022 84

Välkommen till Soldalaskolan!

 

Vi önskar alla en underbar sommar med mycket sol och bad! 

Skolan startar igen 17 augusti med upprop kl. 9.00.

Kom ihåg att skolan är helt stängd måndagen den 15 augusti! 

 

      

Läs mer om Soldalaskolans tillbyggnad under nyheter i fliken till höger! 

 

Vision

Soldalskolan är en skola där du som elev får möta en lustfylld lärandemiljö där vi alla känner delaktighet, förtroende och respekt för varandra, och där vi hämtar in kunskaper på olika sätt som vi har nytta av i framtiden.

Verksamhetsidé ”Lust och kreativitet”

·     Eleverna på Soldalaskolan kommer att aktivt arbeta med fler sätt att uttrycka sig        på, vilket skapar fler möjligheter att lära

·     De ska få möta en varierad undervisning/verksamhet

·     Samtliga elever kommer att möta/medverka i aktiviteter medkulturell inriktning

·     Det ska synas på skolan vad som händer i undervisning/verksamhet

Så arbetar vi

Vi arbetar ämnesövergripande främst mellan praktiska och teoretiska ämnen för att skapa helheter för eleverna. De yngre eleverna dansar med danspedagog från Kulturskolan, de erbjuds även att delta i projektet El Sistema för att lära sig spela klassisk musik. År 4-6 är med i Skapande skola och de äldre eleverna år 7-9 kan välja estetiska ämnen som tillval i samarbete med Wendela Hebbe gymnasiet. I NO-undervisningen för de yngre har vi ett samarbete med Tom Tit och NTA.

Lärarna samarbetar nära varandra för att utveckla undervisningen så att varje elev blir sedd.

Vår fritidspersonal är i klass på förmiddagen för att komplettera lärarna med sin kreativa kompetens för att sedan möta upp eleverna på eftermiddagen.

Rastverksamheten bedrivs av två fritidspersonal för att eleverna ska få tillgång till en lustfylld och varierad rast.

Organisation

Skolan är en F-9 skola med ca 600 elever. År 7-9 är placerad i tillfälliga lokaler på Torekällgymnasiet i väntan på utbyggnad av skolan. Tre till fyra mentorer ansvarar för en årskurs på ca 60 elever. Skolbarnomsorgen F-3 är placerad i skolans lokaler och klubbverksamheten för år 4-6 har sin verksamhet på Västergårds fritidscenter.

Vi har kurator, skolsköterska och studie/yrkesvägledare.

Elev och föräldrainflytande

Klasserna har regelbundet klassråd och klassmöten. Elevråden 1-3, 4-6, 7-9 träffas en gång per månad där representanterna är utsedda på klassråden. Föräldrarådsmöten sker ett par gånger per termin.