SOKA arbete Wasaskolans bibliotek Entrésidan Wasaskolan Olika elevarbeten Skolgården Skolgården för yngre elever

Kontakta oss

 Klicka för kontaktuppgifter Klicka för kontaktuppgifter

            Klicka för kontaktuppgifter

                                       

Välkommen till Wasaskolan och

Wasa International School

Read this site in: 

English

Arabic

Polish

Svensk flagga Arabiska flaggan Engelsk flagga Polsk flagga Syriens flagga

                                 

Verksamhetsidé

Språket - vägen till kunskap och förståelse

*Vi använder ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som tillgängliggör undervisningen för alla.

* Språket skapar förutsättningar för goda relationer.

* Vi erbjuder undervisning på svenska och engelska

* Vi använder modern teknik för språk- och ämnesutveckling

Wasaskolan är en modern, internationell F-9 skola i Södertälje med 600 elever. På skolan finns förutom de vanliga klasserna också Wasa international school (Wis) årskurs 7-9 där den mesta undervisningen sker på engelska samt grundsärskoleklasser för årskurs 7-9.

Wasaskolan bedriver ett medvetet pedagogiskt utvecklingsarbete med särskilt fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. På skolan arbetar engagerade lärare och vi har en hög lärartäthet. Detta ger oss möjligheter att prova nya pedagogiska lösningar, variera undervisningsgruppernas sammansättning och storlek efter behov. Under läsåret 2016/2017 har vi gjort en större satsning på tvålärarskap i klasserna. Skolan arbetar också aktivt med att skapa goda relationer och förebygga mobbning. Våra utvecklingsprojekt har resulterat i att skolans måluppfyllelse har utvecklats positivt under flera år.


Wasaskolan är en nyrenoverad, fräsch skola med olika typer av mötesplatser. Vanliga klassrum, mediatek och öppna ytor, t.ex. vårt fina atrium som ger möjlighet till goda möten och samtal. Vi har ett aktivt bibliotek med heltidsanställd personal och en rik utemiljö med en välutrustad skolgård samt närhet till grönområden. Du tar dig enkelt hit med bil via motorvägen som passerar förbi eller med buss från Södertälje centrum varje kvart.

 

WIS
Som enda kommunala skola i Södertälje har Wasaskolan också en parallell engelskspråkig profil från årskurs 7-9. Profilen går under namnet Wasa International School (WIS). I dessa klasser sker nästan all undervisning i de teoretiska ämnena på engelska. Böckerna är på engelska och all kommunikation mellan lärare och elev är på engelska.

 

Särskolan
Wasaskolan har, som 1 av 2 grundskolor i Södertälje kommun, även grundsärskolan från åk 7-9. På skolan finns det elever som går i "vanliga klasser" men som läser enligt grundsärskolans läroplan medan klasskompisarna läser enligt läroplanen för grundskolan. Det finns också elever som går i en klass där alla elever läser enligt grundsärskolans läroplan. I den klassen sker undervisningen i  den lilla klassen och ibland i mindre grupper. Särskolans klassrum ligger mitt i bland de andra klassrummen dvs särskolans lokaler är integrerade i skolan. Särskolan har stor tillgång till datorer och surfplattor och IKT används dagligen i undervisningen.  

 

Geneta
I Geneta finns det ett litet centrum med bland annat vårdcentral, restaurang, kyrkan och en mataffär. I centrum ligger också den mycket populära fritidsgården med engagerade fritidsledare som Wasaskolan samarbetar med.

Wasaskolans upptagningsområde är stort och det finns både höghus, radhus, villaområden och grönområden i närheten. Bara någon kilometer bort ligger Wasahandelsområde med affärer som ICA Maxi och Biltema samt Södertäljes fotbollsarena och ishallen Axa sportcenter.