Aktuellt

10 000 nya medarbetare har flyttat in vid stadshuset

2018-08-20

En bikupa har fått flytta in på Stadshusets mark. Syftet att uppmärksamma det svåra läget som råder för pollinatörerna idag. - Södertälje kommun håller på att ta fram en pollineringsplan för att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter att överleva i staden, säger Tim Lux, projektledare på Samhällsbyggnadskontoret.

De cirka 10 000 bina anlände under slutet av juli och fick hjälp in i sin nya bostad, en rosamålad bikupa, som är placerad på baksidan av stadshuset.

-  Den främsta tanken med bikupan är att uppmärksamma pollinatörernas situation och varför det är viktigt med ekosystemtjänster, säger Tim Lux.

Pollinatörerna (främst bin, humlor, flugor, skalbaggar och fjärilar) har minskat kraftigt de senaste åren på grund av att de växter som ger nektar och pollen har minskat i antal, liksom de miljöer som de kan övervintra i. Alltför välskötta miljöer i staden minskar den biologiska mångfalden och pollinatörernas livsmiljöer. Variationsrika miljöer med ytor som ängar och perennrabatter gynnar den biologiska mångfalden och kan utgöra viktiga livsmiljöer för pollinatörer.

Pollineringsplanen ska kartlägga vad kommunen kan göra för att stärka pollinerande insekter, genom att bland annat styra vad som planteras och var det planteras i den urbana miljön.

-  Vi vill gärna sprida så mycket kunskap som möjligt om pollinering och vad man som trädgårdsägare kan göra. Det finns många saker, bland annat kan man odla nektarrika växter, bygga insektshotell och se till att det finns vatten till törstiga pollinatörer.

Grunden för pollineringsplanen är att hjälpa de vilda pollinatörerna. Bina i bisamhället räknas inte till detta men kommer också gynnas av insatserna.

-  Stadshusets tama bin kommer att pollinera växter precis som andra pollinatörer. Och till nästa sommar kan vi nog hoppas på att få lite honung! säger Tim.

Läs mer om pollineringsplanen som kommunen ska ta fram.