Aktuellt

2 000 bostäder ska byggas nära centrum

2016-12-13

Södertälje växer med nya områden för bostäder, handel och andra företag. Just nu vill vi tillsammans med byggherrar utveckla två områden i centrala Södertälje.

Områdena är Daldockan i sydöstra Mariekälla och Elverket i norra Blombacka. Både områdena ligger centralt i Södertälje. Elverket omkring 600 meter från stadskärnan och lika långt till KTH och Astra Zeneca. Daldockan ligger granne med Scania och cirka 900 meter från Södertälje C.

I områdena planerar vi för 1 000 bostäder vardera. Vi strävar efter en blandning av både hyres- och bostadsrätter i flerfamiljshus, men även ett mindre antal radhus.

Läs mer om områdena och hur vi arbetar med markanvisning.