Aktuellt


Marksanering vid Båtvarvet i Pershagen

2018-09-13: Under denna vecka påbörjas sanering vid Båtvarvet i Pershagen. Det är förberedande arbete inför framtida bostadsbyggande. Läs mer >


10 000 nya medarbetare har flyttat in vid stadshuset

2018-08-20: En bikupa har fått flytta in på Stadshusets mark. Syftet att uppmärksamma det svåra läget som råder för pollinatörerna idag. - Södertälje kommun håller på att ta fram en pollineringsplan för att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter att överleva i staden, säger Tim Lux, projektledare på Samhällsbyggnadskontoret. Läs mer >


Upprustning av lekplatsen på Gågatan

2018-06-29: Lekplatsen på Gågatan har rustats upp med bland annat ny gummiyta. Arbetet har förlängts men lekplatsen kommer att öppna igen på måndag 2 juli. Läs mer >


Längre handläggningstider

2018-06-19: Under sommaren har verksamheter på Samhällsbyggnadskontoret lägre bemanning på grund av semestrar. Därför kan det förekomma längre handläggningstider än vanligt för bland annat bygglov- och karttjänster. Läs mer >


Saltskog utvidgas - 700 bostäder planeras

2018-06-15: Saltskog ska utvecklas med fler attraktiva bostäder, gemenskapsytor och närhet till grönområden och kollektivtrafik. Nu har tre exploatörer ingått i markanvisningsavtal med kommunen inför planläggning av första etappen bostäder. Läs mer >


Kartbild över området i Östertälje där parken ska anläggas.
Ny stadsdelspark i Igelsta strand

2018-02-14: Förutom de cirka 500 bostäder som planeras vid Igelsta strand i Östertälje kommer kommunen att anlägga en stadsdelspark för Södertäljebor och besökare som ska stå klar under 2019. Namnet blir Korpuddsparken, efter Korpudden och Korpuddsvägen som ligger intill. Läs mer >


Kommunen får drygt 45 miljoner i bidrag för sanering av Igelsta strand

2017-07-04: Södertälje kommun får 45,6 miljoner kronor i bidrag för saneringen av marken i Igelsta strand. Det har Naturvårdsverket beslutat. När saneringen är klar ska JM bygga omkring 500 bostäder i området. Läs mer >


Festlig invigning av Grand Central vid Stora torget

2017-06-02: Grand Central är efter knappt två års byggtid klart för inflytt. Den 1 juni invigde Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, och Fredrik Hemborg, vd för Bonava, det första nybyggda bostadshuset på länge i centrum. Invigningen firades med tal, konserter och aktiviteter för barn på Stora torget i Södertälje. Läs mer >


Första spadtaget för etapp 1 i kvarteret Sländan

2017-05-09: Under pompa och ståt klippte Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, och Magnolia Bostads vd Fredrik Lidjan bandet för de 441 hyreslägenheterna som ska byggas i norra delen av stadskärnan. Läs mer >


Så här har Södertäljes gator fått sina namn

2017-05-02: Varför heter den gamla landsvägen Stockholmsvägen? Det och många andra svar om Södertäljes gator finns i webbkartan. Underlaget är från boken Gatunamn i Södertälje av Göran Gelotte. Läs mer >