Aktuellt

Arbetet med nya tunnelnedfarten i full gång

2020-11-18

Arbetet med nya garagenedfarten till Kringlan och tillskapandet av det nya Kanaltorget är i full gång. Under hösten har entreprenören Peab påbörjat gjutning av den nya tunneln mellan Orionkullen och Polstjärnan. Här kan du läsa mer samt se en film om vad som händer i arbetet just nu.

Projektet Kanaltorget i centrala Södertälje innefattar flera delar:

  • Ny tunnelnedfart till Kringlan-garaget. Infarten från Maren tas i och med detta bort.
  • Ett nytt torg, Kanaltorget, byggs ovanpå tunneln, mellan Orionkullen och fastigheten Polstjärnan.
  • Köpmangatan rustas upp med ny gång- och cykelväg, nya busskurer och kommer att tillgänglighetsanpassas.
  • I Kringlangaraget pågår reparation av pelare och fogar, och en ny ramp ska byggas.
  • Del av Västra Kanalgatan byggs om.

I filmen nedan berättar vi mer om vad som händer just nu: 


I våras påbörjades arbetet med att schakta och sponta för tunneln, som byggs i två etapper. Just nu arbetar man med att gjuta bottenplattor för tunneln, totalt ska nio bottenplattor gjutas. Första etappen av tunneln slutförs under februari. Därefter kommer trafiken att ledas om så att man åker ovanpå tunneltaket på Köpmangatan. Etapp två, som kommer att pågå under våren, startar med att man bygger vidare på tråget.


Det sista som görs är att det nya Kanaltorget kommer att byggas under hösten 2021. Det kommer att bli en ny mötesplats med sittplatser och grönska mellan Orionkullen och fastigheten Polstjärnan.


Buller förekommer under arbetstiden men vi försöker minimera störningar så mycket det går för boende och verksamheter.

Tre busslinjer har flyttat tillfälligt till Nygatan, men övriga åtta busslinjer fortsätter att trafikera Köpmangatan under hela byggtiden.

Hela projektet beräknas vara klart i slutet av 2021.

Här kan du läsa mer om projektet.