Aktuellt

Biograf och parkeringshus till norra delen av stadskärnan

2020-04-17

Ny biograf med Sveriges största bioduk, 300 parkeringsplatser, restauranger och kontor – det är innehållet i den nya byggnad som planeras i norra delen av stadskärnan. Erik Hemberg Fastighets AB har i ett tilldelningsbeslut getts möjligheten att utveckla fastigheten Spinnrocken 2.

I slutet av 2019 inledde Södertälje kommun en markanvisningstävling genom en offentlig upphandling för att skapa centrumverksamhet i kombination med parkering på platsen. Tilldelningen för markanvisning har nu gått till Erik Hemberg Fastighets AB med dotterbolag, som planerar att bygga bland annat en biograf tillsammans med Svenska Bio. Platsen, fastigheten Spinnrocken 2, ligger vid korsningen nedre Villagatan/Storgatan, och är granne med Tom Tit. Idag finns här cirka 90 markparkeringar.

Sveriges största bioduk

Svenska Bio är ingen nykomling i Södertälje, företaget har en lång historia och har drivit biografverksamhet i Södertälje under 70 år, mellan åren 1939 och 2009. Den nya biografen ska få ett för Södertälje klassiskt namn – Roxy - och ska rymma 4-5 salonger där en av salongerna ska inrymma Sveriges största bioduk i CS-format. I bottenvåningen mot Storgatan planeras för biljetthall samt en inglasad restaurang under Turingebron, med uteservering mot Turingelunden.

Förutom biograf och restaurang innehåller byggnaden kontor samt ett parkeringshus med över 300 platser, främst för besökande till stadskärnan.

När det gäller gestaltningen finns en första vision framtagen av fastighetsföretaget EHF. Detta är inte den slutliga utformningen. Platsen ligger centralt i staden i anslutning till kulturhistoriska miljöer och den exakta utformningen och gestaltningen kommer vara mycket viktiga delar i den fortsatta planläggningen. Något som är viktigt är att byggnaden inte ska upplevas som ett parkeringshus.

Platsen, alldeles intill Turingebron, är en strategisk entré till stadskärnan. Syftet med markanvisningen är att skapa en mer levande del av stadskärnan genom att förstärka kopplingen mellan den norra och södra delen. Denna del av staden växer och utvecklas just nu kraftigt med nya bostäder och arbetsplatser, högre utbildning, hotell, upprustning av Gjuteriet, samt kommande upprustningar av offentliga miljöer. Tillsammans med allt detta kommer satsningen med biograf, restaurang och kontorsarbetsplatser och parkering bidra till ökad liv och rörelse, starkare kvällsekonomi och en mer levande stadskärna.

Vad händer nu?

När markanvisningsavtalet är tecknat och beslutat i kommunstyrelsen kommer den redan beslutade planläggningen löpa vidare. (Platsen är idag planlagd för enbart en parkeringsanläggning).

Därefter tecknas köp- och genomförandeavtal. I samband med försäljningen tecknar kommunen ett hyresavtal för de 300 parkeringsplatserna. Byggnaden förväntas stå klar någon gång mellan år 2024-2026.

Processen är i ett mycket tidigt skede, detta är ett första förslag som kommer att omarbetas under processens gång.

Biografen kommer att ligga mellan Turingebron och Tom Tit i norra delen av stadskärnan.