Aktuellt

Byggarbete vid motionsspåret i Gärtuna, Östertälje

2019-09-17

Byggarbete kommer att ske vid motionsspåret vid Gärtuna i Östertälje. Nu går det att använda spåret som vanligt, men efter hand kommer sträckningen att dras om.

Telge nät kommer att bygga en ny fördelningsstation för el vid motionsspåret i Gärtuna i Östertälje under 2020.

På grund av detta kommer en del av motionsspårets sträckning, cirka 700 meter, att dras om. Initialt påverkas inte det befintliga motionsspåret av byggnationen, och man kan använda spåret som idag.

När nya dragningen är klar så kommer den att kopplas ihop med den gamla och under en kortare tid kommer spåret att behöva stängas av. Mer information om detta kommer när det blir aktuellt.

Arbetet startar måndag 16 september och kommer att pågå under cirka 1-2 månader.

isymap-print (1).png