Aktuellt

Klart för ca 400 nya bostäder

2020-04-17

Nu är tre nya detaljplaner antagna som möjliggör för flera hundra nya bostäder i Västergård, Brunnsäng/Bergvik och Mariekälla. I Pershagen förbereds för byggstart av 40 bostäder i kvarteret Båtvarvet.

Under stadsbyggnadsnämnden 14 april antogs tre nya detaljplaner, och beslut om bygglov fattades för nya bostäder i Pershagen. Klicka på länkarna för att läsa mer om de respektive planerna.  

I Brunnsäng/Bergvik ska Besqab bygga cirka 35-40 nya lägenheter i varierande storlekar. 

I västra Blombacka planerar Rikshem att bygga ca 175-230 nya lägenheter och ca 18-22 radhus.

I kvarteret Dagliljan i Västergård finns planer på att bygga flerbostadshus med cirka 100 lägenheter, vårdboende och förskola.

I Pershagen ska det byggas fyra radhuslängor och två punkthus, samt ett gångstråk utefter vattnet. Här finns en detaljplan sedan tidigare, nu har man beviljat bygglov för bostäderna.