Aktuellt

Fastighetsägare Balder vill utveckla kvarteret Yxan med bostäder

2021-03-12

Ansökan om planbesked har kommit till kommunen gällande fastigheten Yxan 8, där hotell Scandic Skogshöjd finns idag.

Kvarteret Yxan, mellan Täppgatan och Högbergsgatan, där hotellet Scandic Skogshöjd ligger, ägs av fastighetsbolaget Balder. Hyresavtalet mellan Scandic och Balder går ut i slutet av 2023. Eftersom Skogshöjd, som byggdes på 1960-talet, är i behov av renovering, ser fastighetsägaren en möjlighet att förändra kvarteret. Balder vill utveckla området med bostäder och har därför kommit in med en ansökan om planbesked för att kunna tillföra flerfamiljshus i området.

Nu kommer planbeskedsansökan att handläggas och behandlas i stadsbyggnadsnämnden. Beslut om positivt eller negativt planbesked väntas ske till sommaren. Om planbeskedet blir positivt kan detaljplanearbetet påbörjas för att se om det är lämpligt att bygga bostäder på fastigheten Yxan 8.