Aktuellt

Geneta ska utvecklas - tyck till i enkät!

2022-06-10

Geneta ska utvecklas med bostäder och service. Nu vill vi gärna ha dina synpunkter från dig som bor eller verkar i området för att ta med oss i det framtida arbetet. Svara på några frågor i en enkät.

Geneta ska utvecklas och kommunen undersöker just nu möjligheten att bygga fler bostäder och mindre verksamheter. I arbetet ingår att utveckla vägar, stråk, lekplatser, gårdar och andra sociala ytor. Detta är ett av kommunens största pågående utvecklingsprojekt.

Genom att medverka i denna enkät har du möjlighet att lämna dina synpunkter som vi kan använda i det framtida arbetet. Det är viktigt för oss att få ta del av din kunskap och tankar om området.

Enkäten är öppen fram till den 11 juli.

Här kan du svara på enkäten

Läs mer om hur Geneta ska utvecklas