Aktuellt

Järnabor! Hur vill du kunna odla i Järna?

2018-10-18

Hur ska odlingsmöjligheterna i Järna utvecklas? Ska det finnas fler möjligheter att odla och hur ska det i så fall se ut? Vi vill veta vad du tycker!

Allt fler flyttar till Järna och det byggs fler bostäder - då är det viktigt att även service, trivsel och aktiviteter utvecklas i samma takt. Södertälje kommun tar just nu fram en odlingsstrategi som syftar till att bevara jordbruksmark och öka möjligheterna till odling i kommunen, i både stor och liten skala. 

Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av Järna kommundelsnämnd att utreda vilka möjligheter och förutsättningar det finns att anlägga fler odlingslotter i Järna. I uppdraget ingår det att undersöka vilken efterfrågan det finns på möjligheten att odla.

Enkäten är nu avslutad. Tack för ditt deltagande!