Aktuellt

Marksanering vid Båtvarvet i Pershagen

2018-09-13

Under denna vecka påbörjas sanering vid Båtvarvet i Pershagen. Det är förberedande arbete inför framtida bostadsbyggande.

Från och med mitten på september och cirka en månad framåt kommer förberedande markarbeten för byggnation av bostäder att ske på fastigheterna Båtvarvet 4 och 5, Varvsvägen 1 i Södertälje. Under denna period kommer det sporadiskt att ske transporter med lastbil till och från fastigheterna måndag till fredag kl. 8 till 16.

Detta är ett första steg inför kommande utbyggnad av nya bostäder samt utbyggnad av gator, strandpromenad, gång- och cykelväg samt vatten och avlopp.

 

Vid frågor och synpunkter, kontakta:

Hans Marklund, Wasa Yachts, tel 0707-52 34 76.

Anders Jönsson, COWI, tel 072-80 30 09.

Elin Persson, exploateringsingenjör Södertälje kommun, tel 08- 523 048 39.