Aktuellt

Nu blir det lättare att ansöka om bygglov

2018-11-09

Nu blir det ännu lättare att ansöka om bygglov och även göra anmälan för de åtgärder som inte kräver lov. En uppdaterad och förbättrad e-tjänst som sparar tid för alla som ansöker finns nu tillgänglig under Bo och bygga i Självservice.

Den uppdaterade e-tjänsten rör bygglov, marklov, rivningslov och ger möjlighet att göra anmälan för åtgärder som inte kräver lov, exempelvis installation av eldstad och Attefallshus. Via e-tjänsten guidas du som sökande genom hela processen fram till att ansökan är inskickad.

Länk till Ansökan bygglov och anmälan