Aktuellt

Nu byggs stenvalvsbron om

2022-03-07

Den 14 mars går startskottet för ombyggnationen av Stenvalvsbron. Arbetet innebär att Slussgatan kommer att stängas av för genomfartstrafik fram till hösten 2022.

Stenvalvsbron, som går över blindtarmen på Slussholmen, behöver byggas om. Bron har varit täckt av tillfälliga broelement i väntan på ombyggnation, efter att man upptäckt slukhål på bron.

Nu har kommunen upphandlat en entreprenör för uppdraget och arbetet sätts igång den 14 mars då byggarbetsplatsen etableras. Arbetet beräknas vara klart till senhösten 2022.

Trafiken stängs av den 14 mars

Under byggnationen kommer genomfartstrafiken att stängas av på Slussgatan som går över Slussholmen. Bryggan i Maren, som följer Slussgatan, kommer också vara avstängd vid arbetsområdet. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till gångbron över Maren.  Biltrafiken hänvisas till Mälarbron och Saltsjöbron.

Busslinje 756 påverkas av avstängningen och kommer att få start/slut på hållplats Sydpoolen från och med den 14 mars. Hållplatserna Köpmangatan, Centrifugen och Astrabacken dras in i båda riktningarna för linje 756.

Nobina/SL hänvisar sina kunder, som ska till och från Astrabacken samt vidare till och från Östertälje station, till linje 759 som också angör hållplats Köpmangatan, Centrifugen och Astrabacken. Sök efter alternativ färdväg på www.sl.se

 

Läs mer om byggnationen av Stenvalvsbron