Aktuellt

Nu påbörjas bygget av Kanaltorget

2020-03-17

Nu drar arbetet med nya garagenedfarten till Kringlan och tillskapandet av det nya Kanaltorget igång. Arbetet kommer dessutom att innebära ombyggnad av del av Västra Kanalgatan, upprustning av Köpmangatan och ombyggnadsarbeten inne i Kringlangaraget.

Under denna vecka kommer entreprenören Peab att starta arbeten genom att bygga en temporär väg fram till Gamla flickskolan på Orionkullen. Parkeringsplatserna på Västra kanalgatan kommer att stängas av. Peab kommer under vecka 12 att ställa en container vid Västra Kanalgatan i hörnet. Parallellt med detta kommer schaktarbete för ledningar att pågå i Kringlan-garaget. 

Buller kommer att förekomma under arbetstiden men vi försöker minimera störningar så mycket det går för boende och verksamheter.

Hela projektet beräknas vara klart under andra halvan av 2021.

Om projektet

Första steget i att göra området vid Marens vatten mer tillgänglig för folkliv, serveringar och gångstråk är att skapa en ny tunnelnedfart till parkeringsgaraget under Kringlan, via Västra Kanalgatan. Flerbostadshuset vid Orionkullen med sina lokaler i bottenplan, samt projektet Kanaltorget, kommer att skapa mer folkliv och en tryggare, trevligare miljö runt Köpmangatan.

Över tunneln, mellan Västra Kanalgatan och Köpmangatan, ska Kanaltorget byggas. Detta kommer att knyta samman gågatan i centrum med kanalen och Orionkullen, så att ett naturligt stråk mellan dessa platser skapas. Ombyggnaden av torget kommer att ske i samband med att tunneln byggs.

Mer information om projektet hittar du här

 

Kontakt

Södertälje kommun:

Louay Dawood, Projektledare, Mark och exploatering/Samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 08-523 041 03, E-post: louay.dawood@sodertalje.se

Kontakt Peab:

Thomas Larsson, Platschef, Peab Anläggning AB
Telefon: 072-533 30 57, E-post: Thomas.larsson3@peab.se