Aktuellt

Ny lekplats i Glasberga sjöstad

2018-09-18

Den 20 september invigs den efterlängtade lekplatsen i Glasberga. Lekplatsen ligger centralt i bostadsområdet och intill den finns även en bouleplan och ett litet utegym.

Temat för lekplatsen är jordbruk där åkern, skog och den lilla byn är representerade. På lekplatsen kan barnen köra traktor, åka båt, klättra, gunga och här finns även en stor gräsyta för fri lek och bollsporter.

Tanken med temat ”jordbruk” är att knyta an till platsens historia och Glasberga Säteri. Hela området har tidigare brukats av gården och kor har gått och betat på de vidsträckta ängarna. Förslaget har tagits fram tillsammans med parkavdelningen på Södertälje kommun samt Tema landskapsarkitekter. Fastighetsbolaget Glasberga har byggt och bekostat projektet. Kommunens driftenhet sköter framöver om skötseln av lekplatsen.

- Det känns bra att vi äntligen har fått lekplatsen på plats i Glasberga. Vår hållning när vi planerar lekplatser är att de flesta bostäder i tätorten ska kunna nå en lekplats till fots. Platsen för lekplatsen ligger centralt i området och bland annat nära förskolan, säger Lova Mattsson Kjellqvist, landskapsarkitekt på Samhälllsbyggnadskontoret på Södertälje kommun.

Bredvid bronsåldersgrav

Fastighetsbolaget Glasberga och Södertälje kommun har arbetat med att få till en lekplats i Glasberga Sjöstad under många år. På grund av att de allmänna ytorna i Glasberga har en stor mängd fornlämningar som man måste ta hänsyn till har det dragit ut på tiden.

- Lekplatsen ligger nu bredvid en bronsåldersgrav och mycket av naturen runtomkring har sparats, såsom en kulle med ek- och tallskog på. Det blir en extra kvalitet för den här lekplatsen, att det är lätt att låta leken övergå till naturlek, säger Lova Mattsson Kjellqvist.

Utegym och boule

Bredvid lekplatsen finns även bouleplan samt ett litet utegym.

- Eftersom det inte finns någon större park i Glasberga, tyckte vi att det var viktigt att detta även ska vara en mötesplats där generationer kan mötas.

Platsen för temalekplatsen är mellan Ljustergatan och Astrid Lööfs gata. På torsdag 20 september mellan kl 16 och 18 invigs lekplatsen.