Aktuellt

Nya e-tjänster för att söka bygglov

2020-02-18

Nu finns det flera nya e-tjänster för bygglov där du kan ansöka om bygglov och göra anmälan för en bygglovsbefriad åtgärd.

Med hjälp av de nya e-tjänsterna kan du dessutom komplettera ditt befintliga ärende, begära ett startbesked och ansöka om ett slutbesked. Det går också att lämna svar på grannehörande och skicka meddelanden till din handläggare på bygglovenheten.

Helt enkelt kan du alltså hantera alla delar i bygglovprocessen via de nya e-tjänsterna och följa ditt pågående ärende samt ta del av beslut under hela bygglovprocessen.

Här hittar du e-tjänsterna för bygglov