Aktuellt

Nya odlingslotter i Järna

2021-04-27

Nu står snart 45 odlingslotter redo att tas i bruk vid Mora gård i Järna. Det är högt tryck på odlingslotter i Södertälje kommun och kommunen har arbetat hårt för att hitta en lämplig plats att bygga nya. I början av juni kan Järna odlarförenings medlemmar börja odla på den nya platsen.  

Det är en aktiv förening som under det gångna året har samarbetat med kommunen för att komma fram till den nuvarande platsen och utformningen. I dagsläget är det planerat för 45 lotter och 55 medlemmar personer står på väntelistan för att få en lott, redan innan området är färdigställt.

Området är placerat utmed ett av Järnas mest omtyckta promenadstråk som kallas Morarundan. Det anläggs på en liten åkerplätt intill en skogsdunge.  

- Vi vet sedan tidigare att trycket är högt på kommunens befintliga odlingslotter och koloniområden. På odlingslottsområdena står ofta lika många i kö som det finns lotter och det är ett uppdrag i kommunens odlingsstrategi att så långt som möjligt tillgodose medborgarnas vilja att odla, säger Åsa Waldenström, projektledare för odlingsstrategin, på Samhällsbyggnadskontoret.

En av utmaningarna med att skapa nya odlingslotter är att hitta en lösning för att få vatten till området, särskilt när det inte finns någon större sjö i närheten. Nu har man löst det med kommunalt vatten.

- Målet nu är att det ska vara möjligt för föreningens medlemmar att börja odla 1 juni och vi arbetar nu hårt för att få allt på plats innan dess. De kommande veckorna sätter vi upp staket, anlägger gångar, bygger dass och bod, anlägger parkering och gemensamma fikaytor samt hittar en tillfällig lösning på vattenförsörjning, säger Åsa Waldenström.