Aktuellt

Östertälje station kan bli granne med nya bostäder

2019-02-01

Beslut om markanvisning ger möjlighet att tillskapa uppåt 500 bostäder i anslutning till pendeltågsstationen.

Idag har kommunstyrelsen beslutat om markanvisning av området i anslutning till Östertälje station. Avtalet tecknas med Serneke projektstyrning AB som vill utveckla marken där det idag, bland annat, finns en infartsparkering för pendelresenärer.

Beslutet idag innebär att Stadsbyggnadsnämnden i februari beslutar om start av planläggning av området och avtalet medför ensamrätt för bolaget att förhandla med oss i kommunen under två års tid om markområdet. Under denna tid ska bolaget, tillsammans med oss, utveckla tankar kring sitt projekt och slutligen presentera ett förslag på hur området kan komma bebyggas och förändras till en plats för boende och service.

Avsikten med avtalet är att ge möjlighet till bolaget att tillskapa uppåt 500 lägenheter i anslutning till Östertälje pendeltågsstation. I bottenplan är tanken att det ska finnas byggrätter för handel så att stationsområdet får ett bra serviceutbud. Arbetet med området kommer även utreda om kontor och hotellverksamhet kan komma ifråga.

En mycket viktig förutsättning för byggrätten är att pendelparkeringen som finns i området bibehålls. Det innebär att bolaget under planarbetet utreder lämplig placering och utformning av parkering tillsammans med oss.

ostertalje-markanvisning.jpg