Aktuellt

Parkeringsdäck byggs utanför stadshuset

Skiss på det nya parkeringsdäcket

2018-10-01

I slutet på september påbörjades arbetet med att bygga ett parkeringsdäck på parkeringsplatsen bakom stadshuset mot Parkgatan. Parkeringsdäck kommer att stå färdigt sista augusti 2019.

Det nya parkeringsdäcket kommer att rymma omkring 100 nya p-platser (illustrationen ovan visar färre platser än det blir). Däcket förväntas stå färdigt till sista augusti 2019.

Parkeringsdäcket kommer att ha två våningar, det undre kommer att ha plats för kommunens tjänstebilar. Det övre planet kommer att rymma p-platser för allmänheten och besökare.

Detta gäller under bygggtiden av parkeringshuset:

  • Under byggtiden hänvisas stadshusets besökare till parkeringarna vid centralplan, Mörten (intill polishuset) och intilliggande gator.
  • Kommunens tjänstebilar har flyttat till parkeringen bredvid förskolan Badparken.
  • Föräldrar som lämnar sina barn på förskolan i bil hänvisas till parkeringen på centralplan intill stationen.

De träd som idag finns på platsen kommer att tas ner, men när parkeringshuset står klart kommer lämplig växtlighet att återplanteras mot Parkgatan.

Karta över området och där parkeringsdäcket ska byggas

Kartan visar var parkeringsdäcket ska byggas (det lila området).