Aktuellt

Så arbetar kommunen mot nedskräpning

2019-03-26

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, har beslutat att stänga avfallsstationen i Saltskog på grund av nedskräpning och olovlig dumpning.  - Vi aktörer som jobbar med avfall behöver bli bättre på att arbeta tillsammans så att stationerna används på rätt sätt. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Tomas Thernström, avfallsstrateg på Samhällsbyggnadskontoret.

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som har ansvar för landets alla återvinningsstationer, och som tog beslutet att stänga avfallsstationen i Saltskog. Stationen har länge varit en plats där det förekommit olovlig dumpning av grovsopor. 

- Det är ett förståeligt beslut, eftersom miljön kring stationen inte är bra. Men vi från kommunens sida hade gärna sett att alla vi aktörer hade haft lite mer uthållighet i frågan och jobbat med samverkan, säger Tomas Thernström.

I Södertälje kommun är det flera aktörer som arbetar med avfallshanteringen. FTI har hand om alla återvinningsstationer i kommunen, där bland annat papper-, kartong- och glasförpackningar sorteras och slängs. Deras underentrepenör Samhall ser till att stationerna städas upp varje dag. Telge återvinning har hand om hushållens restavfall och matavfall, samt återvinningscentralerna i Tveta och Moraberg. Södertälje kommuns uppgift är bland annat att vara behjälpliga att ta fram lämpliga platser för återvinningsstationer, sedan ansvarar FTI för att ordna med belysning, asfaltering och tillsyn av stationerna.

- Vi har ett gemensamt ansvar att se till att det är lätt för våra medborgare att göra rätt, både för invånare och företag. Alla ska veta hur och var man återvinner förpackningar likväl som grovsopor. När det gäller källsortering är vi bland de bästa i hela Stockholmsregionen på att samla in förpackningar. Men vi behöver definitivt bli bättre på grovavfall, säger Tomas Thernström.

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en strategi mot nedskräpning som antogs i februari 2018.

- Förra året genomförde vi ca 40-tal aktiviteter kopplat till strategin, bland annat jobbade vi med barn i skolan, vi har anställt en renhållningsingenjör och arbetat med tillsyn och information. 

Prioriterade områden under 2019 är bland annat miljön kring återvinningsstationerna samt att utveckla och förbättra samverkan för en bättre avfallshantering i Södertälje.

- Vi har gjort mycket, men inte tillräckligt. Alla aktörer behöver bli bättre på att jobba tillsammans och gemensamt med medborgarna. Tillsammans ska vi hålla Södertälje rent!​ säger Tomas Thernström.

 

Läs mer om avfallssortering i Södertälje kommun

Här hittar du mer info om Södertäljes återviningscentraler för grovavfall

Här kan du söka efter din närmaste avfallsstation

Sorteringsguide