Aktuellt

Samråd startar för detaljplaneförslaget för hotell på Torekällberget

2020-11-30

Idag startar samrådstiden för detaljplaneförslaget för fastigheten Mariekälla 1:26, där planer finns att bygga ett nytt besökshotell intill Torekällbergets museum.

Mellan 30 november 2020 och 15 januari 2021 är det samråd för detaljplanen Mariekälla 1:26, som är belägen på Torekällberget.

På grund av de nya coronarestriktionerna som hindrar fler än max åtta personer att samlas, är vi tvungna att ställa in det öppet hus som vi planerat att hålla i stadshuset under flera tillfällen. 

Men du kan ändå ta del av samrådsförslaget på flera sätt:

Så här lämnar du din synpunkt:

  • Maila till sbk.plan@sodertalje.se
  • Lämna din synpunkt till receptionen i stadshuset, meddela att det ska till Planenenheten på Samhällsbyggnadskontoret
  • Lämna din synpunkt senast 15 januari 2021.
  • Observera att vi endast kan hantera de synpunkter som kommer in denna väg, dvs det räcker ej att du kommenterar på facebook eller liknande.

Läs mer

Därför kan flera hotell byggas i Södertälje

Fler planer ute på samråd till 15 jan

Tellus 5 (hotellbyggnad) och ombyggnad av Marenplan

Haren 9, 12 och 16, ca 80 lägenheter i flerbostadshus i Grusåsen