Aktuellt

Hur ska Mölnbo utvecklas? Svara på enkät!

2019-10-17

Bor du i Mölnbo? Södertälje kommun arbetar just nu med att ta fram en strukturplan för Mölnbo och behöver din värdefulla kunskap om hur Mölnbo bör utvecklas på sikt. Ge din åsikt genom att svara på en kort enkät!

Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje arbetar med ett flertal strukturplaner inom kommunen. En strukturplan visar på ett övergripande sätt hur stadsdelar kan förändras på sikt, till exempel gator, torg, bebyggelseområden, grönområden och parker.

Du som lever och verkar i Mölnbo kan vara med i arbetet att framhäva Mölnbos potential att utvecklas genom att svara på vår digitala enkät. Den tar bara några minuter!

Klicka här för att komma till enkäten. 

Enkäten är öppen fram till 27 nov. Det går också bra att mejla dina synpunkter till plan.sbk@sodertalje.se eller skicka in via post genom följande adress:

Södertälje kommun
Planenheten
151 89 Södertälje