Aktuellt

Upprustning av Badparken

2018-07-30

Renoveringen av Badparken i Södertälje har pågått under sommaren och skulle ha öppnat i juli. Åtgärderna är i stort sett klara, men öppnandet har försenats då vissa delar inte kunnat besiktas på grund av försenade leveranser.

Badparken rustas och renoveras för att bland annat göra det lättare för de rullstolsburna att ta sig fram i parken samt för att reparera den befintliga lekutrustningen och installera en del nya.

Under besiktningen som genomfördes när arbetet var klart i juli framkom det en del brister som måste åtgärdas innan lekplatsen kan öppnas igen.

- Vår största prioritet är att lekplatsen är säker för alla barn. Lekparken är nu i stort sett klar men måste besiktas igen innan den kan öppnas på nytt, säger Lova Mattsson Kjellqvist , landskapsarkitekt på Södertälje kommun.

På grund av semesterperioden kommer lekparken att besiktas i augusti och i slutet på månaden planerar man att öppna Badparken igen för alla leksugna barn.

Planer finns också att framöver renovera Badparkens fort, som är i relativt dåligt skick. När detta blir är ännu inte helt bestämt.

 

Fler lekplatser förbättras

Varje år förbättrar vi två eller tre av stadens 36 lekplatser som en del av arbetet med Södertäljes parker. För att hitta alla kommunens lekplatser kan du använda karta.sodertalje.se samt klicka och välja lekplatser.