Aktuellt

Fortet i Badparken byts ut

2018-07-30

Fortet i lekplatsen Badparken kommer under hösten att bytas ut.

Under sommaren rustades lekplatsen i Badparken upp. Efter att man tittat närmare på fortet fattade man beslut om att fortet är så pass slitet att även det måste bytas ut.

- Det har blivit ett stort slitage på fortet under åren och trästockarna i jorden är så pass gamla att de ruttnat. När vi nu bygger upp fortet igen kommer vi att anpassa fortet så att det även blir mer säkert, säger Lova Mattson Kjellqvist, landskapsarkitekt på stadsmiljöenheten på Södertälje kommun.

Under byggtiden kommer fortet samt gräsmattan stängas av. Bygget påbörjas under vecka 46 och beräknas bli klart någon gång under vintern.

- Det är svårt att säga exakt när det blir färdigt eftersom det beror på hur tidigt tjälen kommer. Vi måste kunna få ner stolparna och det går inte om det finns tjäle i marken, säger Lova Mattson Kjellqvist.