Aktuellt

Upprustning av lekplatsen Blå parken i Lina

2018-09-17

Under hösten kommer arbetet med Blå parken i Lina centrum igång  - det blir nya lek- och umgängesytor samt plantering av nya växter.

Nu är det dags för lekplatsen Blå Parken i Lina centrum att få en ordentlig upprustning. Under våren genomförde vi medborgardialoger  i Lina för att få veta vad boende i området hade för önskemål för parken. De saknade bland annat bättre sittplatser och möjligheter att umgås. Många såg fram emot fler aktiviteter, mer blommande växter och bättre belysning.

Nu under hösten, september till december, kommer det mesta av lekutrustningen och bänkarna att plockas bort och för att ge plats för nya aktiviteter och möbler. I planen finns bland annat kompisgungor, utegym, rutchkana samt en grillplats för att bidra till lek och umgänge. Även cykelbanan kommer att rustas upp och belysning kommer att installeras både längs cykelbanan och inne i parken.