Aktuellt

World bee day 20 maj

2021-05-19

Torsdag 20 maj är det World bee day! En dag när vi uppmärksammar våra livsviktiga bin lite extra mycket. Bin är viktiga för att vi ska klara vår matförsörjning, men deras existens är hotad av bland annat urbaniseringen. Men det finns saker vi enkelt kan göra för att rädda deras överlevnad.

Initiativet att instifta World bee day kom från det bi-älskande landet Slovenien och 2018 antogs förslaget av både EU och FN. Idag är World bee day en viktig dag över hela världen för att uppmärksamma bina, se hur viktiga de är och göra något åt att de snabbt minskar i antal.

Visste du att…

 • utöver våra tama honungsbin så lever några hundra olika vildbin också i Sverige?
 • humlor också är bin och tillhör familjen långtungebin?
 • det finns bin som heter tapetserarbin? De heter så eftersom de tapetserar igen sina bon efter att de har lagt sitt yngel där som nästa år blir ett nytt bi.
 • honungsbin har lika många hårstrån som en fullvuxen ekorre, cirka 3 miljoner? Jämför med en människa som har cirka 100 000 hårstrån på huvudet.
 • det finns sandbin som gör sina bon genom att gräva ner sig i sand eller grus?
 • honungsbinas arbetsbin dansar en dans för att visa andra arbetsbin var pollen och nektar finns?
 • en tredjedel av våra vildbin är utrotningshotade?
 • det finns vildbin som heter byxbin eftersom deras långa hår på benen ser ut som byxor?
 • honungsbin har hår på sina ögon?
 • det finns blåklocksbin som bara samlar pollen och nektar från blåklockor. Hanarna sover även i blomman och om du vänder på blommorna på blåklockan kan man ha tur och få syn på ett blåklocksbi som övernattat.
 • det är väldigt enkelt att hjälpa våra vilda bin? Läs mer om vad du kan göra för att hjälpa dem att överleva.

Läs mer om pollinering och Södertälje kommuns pollineringsplan

Lär dig mer om hur bin och humlor lever i filmen från Naturskyddsföreningen