Eldstad och rökkanal

Eldstad och rökkanal

När du installerar ny eller ändrar en befintlig eldstad eller rökkanal ska du göra en anmälan till bygglovenheten. Innan du får påbörja installationen av eldstaden behöver du ett startbesked.

Anmälan behövs alltid, bygglov kan behövas

Du behöver anmäla när du vill:

  • installera exempelvis braskamin, värmepanna, kakelugn, vedspis eller kolgrill. 
  • byta kassett eller rökkanal. 

Boverket
Hos Boverket finns ytterligare information kring krav på  utsläppsnivåer och verkningsgrad och annat som du behöver veta innan köp och installation.
Läs mer om eldstäder/kaminer hos Boverket 

När behöver jag bygglov?

  • Om ny rökkanal eller skorsten till eldstad påverkar byggandens yttre utseende. 

Tänk också på att:

När installationen är klar:

  • Lämna in de handlingar/intyg som beslutet anger, bland annat ett intyg på att en sakkunnighetskontroll är utförd gällande brandskyddet av eldstaden/rökkanalen, inklusive tillträdesanordningar på tak.
  • Först när dina begärda handlingar/intyg kommit in till byggnadsnämnden utfärdar vi ett slutbesked.
  • När du fått ditt slutbesked kan du börja använda din eldstad/rökkanal.

E-tjänst för att lämna in handlingar och intyg

Handläggningstid:

Handläggningstiden är 4 veckor för anmälan och 10 veckor för bygglovansökan, från och med att ansökan är komplett. Du behöver invänta startbesked innan arbetet får påbörjas.

Vad kostar det?

Anmälan och inlämning av intyg

E-tjänst för anmälan av installation av eldstad och rökkanal

E-tjänst för att lämna in handlingar och intyg

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter.