Kostnader och avgifter

Kostnaden för handläggning av bygglov bestäms av en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften beror på vilken typ av åtgärd som ansökan gäller, och byggnadens storlek, planläge och komplexitet.

I Bygglovstaxa 2019 kan du läsa om de olika avgifterna för det bygglov du funderar på att söka.

I samband med att du projekterar för ditt lov eller din anmälan behöver du också kartunderlag, vilket medför ytterligare kostnader.

Ibland tas även en planavgift ut inom detaljplanerat område. Du hittar information i detaljplanen om planavgift ska tas ut i samband med bygglov.

Systembyte på Bygglov!

Under de kommande veckorna byter Bygglovenheten ärendehanteringssystem för att kunna ta nästa steg i digitaliseringsarbetet och erbjuda effektivare service till de som söker bygglov. Det här innebär att bygglovhanteingen kommer att ta lite extra tid under september månad då våra handläggare på enheten behöver utbilda sig i det nya systemet och det nya systemet behöver komma på plats.